Mělník, Česká Republika

Charlotte, NC - U.S.A.

+420 777 983 554

info@wre.cz

Porovnat inzeráty

Ceník

Voskování podlahy

Nátěr podlahy polymérní disperzí. Jde o tvrdý, ochranný, lesklý nátěr, který zamezuje opotřebení podlahy a prodlužuje její životnost. Vosk na podlaze usnadňuje každodenní úklid a zamezuje usazování nečistot.

Ceník

Dokládání vosků

Pro maximální ochranu a lesk Vaší podlahy je dobré vosk na podlahu dokládat alespoň jednou za rok (podlahy kde se pohybují zákazníci nejlépe každých 6 měsíců).

Ceník

Výměna vosku

Kompletní odstranění starého vosku. Starý vosk se rozpustí a mechanicky odstraní z podlahy. Následně se nanášejí nové vrstvy emulze.

Ceník

Hloubkové čištění podlahy

Hloubkové čištění všech typů podlah. Pokud máte silně znečištěnou podlahu která již nelze umýt, zavolejte nám.

Ceník

Ceník je platný avšak orientační. Každá zakázka se naceňuje individuálně (zdarma) v závislosti na rozloze plochy, na dostupnosti strojů, na regionu zákazníka, na typu podlahy, na výběru kvality emulze, na intervalech využití našich služeb a podobně. Pravidelným zákazníkům poskytujeme slevy. Vyžadujeme od zákazníků přístup k čisté vodě a k výlevce připojené na kanalizační řád. Zákazník je zodpovědný před zahajením prací za včasné vystěhování předmětů které nejsou pevnou součástí provozovny, jako například palety, stojany, sezóní displeje a jiné překážky nebo předměty, které by se mohli poškodit vodou, čističi nebo samotným voskem. Vyžadujeme přítomnost zopdověná osoby během prováděných prací. Voskování, nebo hloubkové čištění je prováděno pouze mimo pracovní / otevírací dobu (přes noc, o víkendech nebo po dohodě o svátcích). Z bezpečnostních důvodů se při stripování, voskování nebo hloubkovém čistění nikdo nesmí v servisovaném prostoru pohybovat. Dále si vyhrazujeme právo odmítnout provedení prací, pokud nebude provozovna připravena k pracím s vyjímkou kdy nás zákazník o přestěhování překážek dopředu požádá za dohodnutou kompenzaci. Pokud po našem příjezdu nebude z nějakého důvodu provozovna připravena, nebo nás zákazník z nejakého vlastního důvodu odmítne, muže dojít k účtování penále za ušlí zisk. Uvedené ceny zahrnují práci, čističe i vosk (pokud není dohodnuto jinak), nejsme plátci DPH. Vyhrazujeme si právo změn těchto cen.

Naše specializace

Praxe 18 let v USA

Hluboký scrub

Hloubkové, strojové i manuální čištění podlah všech typů, které již nelze běžným čištěním umýt. Specializace na velké plochy jako obchodní domy, výrobní i skladovací haly, dílny a další plochy.

Galerie

Doklad vosku

Hloubkové, mechanické čištění voskovaných podlah a následné dokládání až čtyř vrstev syntetického vosku a polymerní disperze. Vosk se dokládá na pvc, linoleum, kámen, keramiku, beton a další typy podlah.

Galerie

Obměna vosku

Kompletní odstraňování vosku z pvc, linolea, přírodního a umělého kamene, keramických podlah, nebo betonů. Následně doklad několika vrstev nového syntetického vosku nebo polymerní disperze.

Galerie