Mělník, Česká Republika

Charlotte, NC - U.S.A.

+420 777 983 554

info@wre.cz

Porovnat inzeráty

Obměna vosku na podlaze

Obměna vosku na podlaze

Kompletní odstranění polymérní disperze a následně doklad několika vrstev nového vosku. Kdy odstranit starý vosk a nahradit novým? Perioda výměny vosku záleží na zatížení a provozu na podlaze. Komerční prostor jako například prodejna potravin která má povrch podlahy z PVC mění vosk zhruba jednou za kalendářní rok, výrobní nebo skladovací haly které mají betonové podlahy […]

Doklad vosku na podlahu

Doklad vosku na podlahu

Hloubkové čištění voskovaných podlah a následné dokládání několika vrstev polymérní disperze. Vosk se dokládá na pvc, linoleum, dřevo, přírodní kámen, umělý kámen, keramiku, beton a další povrchy. Kdy doložit vosk? Perioda dokládání vosku záleží na zatížení a provozu na podlaze. Polymerní disperze se v něktrých provozovnách leští, a právě leštění vosku napomáhá k jeho úbytku. […]