Mělník, Česká Republika

Charlotte, NC - U.S.A.

+420 777 983 554

info@wre.cz

Porovnat inzeráty

Pravidla webu a ochrana osobních dat

Pravidla a Podmínky (Smluvní Obchodní Podmínky)

Aktualizováno dne: 11.11.2019

Úvod.

Tyto webové stránky provozuje Tomas Korpa – Propertors. Po celé stránce se termíny “my”, “nás” a “náše” odkazují na Propertors (dále jen wre.cz). wre.cz nabízejí tuto webovou stránku, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou na těchto stránkách k dispozici, uživateli, na základě vašeho souhlasu se všemi uvedenými podmínkami, pravidly a upozorněními.

Vaší návštěvou našich stránek a / nebo nákupem něčeho z nášich stránek, se účastníte naší “Služby” a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami (také nazývané “Smluvní Obchodní Podmínky”), včetně těchto dodatečných smluvních podmínek zde uvedené a / nebo dostupné hypertextovým odkazem. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, mimo jiné na uživatele, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a / nebo přispívajícími obsahu webu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto smluvní podmínky před tím, než přistoupíte k našim webovým stránkám. Přístupem nebo použitím jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nemusíte přístupovat na naše webové stránky ani používat žádné naše služby. Pokud jsou tyto smluvní podmínky považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky.

Veškeré nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou rovněž předmětem těchto smluvních podmínek. Nejnovější verzi smluvních podmínek můžete kdykoli na této stránce zkontrolovat. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a / nebo změnami na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku. Vaše další užívání nebo přístup na webové stránky po zveřejnění jakýchkoli změn znamená přijetí těchto změn.

ODDÍL 1 – PODMÍNKY ONLINE PRODUKTŮ.

Tímto, souhlasíte že Vám je 16 let nebo více.

Nesmíte používat naše produkty k jakýmkoli nezákonným nebo neoprávněným účelům, a ani při používání služby nesmíte porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné zákony o autorských právech).

Nesmíte odesílat žádné červy, viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušením jakékoli z podmínek bude mít za následek okamžité přerušení Vašich služeb, bez jakéhokoli naroku na konpenzaci.

ODDÍL 2 – OBECNÉ PODMÍNKY.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout službu z jakéhokoli důvodu.

Roumíte, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny přizpůsobené technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě. Více čtěte v Ochraně Osobních Dat

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále propagovat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání služby nebo přístup k Službě nebo jakémukoli kontaktu na webové stránce, přes kterou je služba poskytována, bez Našeho výslovného písemného souhlasu .

Nadpisy používané v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro usnadnění a nebudou tyto podmínky omezovat nebo jinak ovlivňovat.

ODDÍL 3 – PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI A NAŘÍZENÍ INFORMACÍ.

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na těchto webových stránkých nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na těchto stránkách je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se spoléhat nebo být použit jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na těchto stránkách je na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické informace. Historické informace, nutně, nejsou aktuální a jsou k dispozici pouze jako reference. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravovat obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat žádné informace na našich stránkách mimo informací o Ochraně Osobních Dat stanovené zákonem. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 – MODIFIKACE SLUŽBY A CEN.

Nemáme žádné zkryté poplatky.

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez upozornění kdykoli.

Na změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebudeme odpovědni vůči vám ani žádné třetí straně.

ODDÍL 5 – VÝROBKY NEBO SLUŽBY.

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení zboží nebo vrácení peněz za sluzby zakoupené na wre.cz.

Vynaložili jsme maximální úsilí, abychom co nejpřesněji popsali obsah našich produktů.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografický region nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny na základě vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka na jakýkoli produkt nebo službu na tomto webu je neplatná, pokud je to zakázáno.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů, které jste zakoupili nebo zdarma získali, splní vaše očekávání nebo že chyby ve službě budou opraveny.

Naplánování prohlídky online formulářem:

a. Povinnosti žadatele:

Je nezbytné naplánovat prohlídku s dostatečním časovým předstihem, s ohledem na dostupnost prodávajících. Pokud požadujete osobní prohlídku ve velmi brzkém termínu, pak doporučujeme kontaktovat prodávající subjekt telefonicky. Pokud Vaš termín prohlídky nebyl prodávajícím subjektem potvrzen, pak je nutné prodávající osobu kontaktovat telefonicky, nebo požádat o nový termín.

b. Povinnosti prodávajícího subjektu:

Doporučujeme pravidelnou kontrolu Vaší pošty, včetně složky spam. Prodávající je povinnen žádost o prohlídku ihned potvrdit, nebo přeložit, nebo zrušit aby nedošlo k nedorozumění.

okre.cz nezodpovídá za nedodržení termínu prohlídky mezi zájemci a prodávajícími.

ODDÍL 6 – PŘESNOST PLATEBNÍCH INFORMACÍ A ÚČTU.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku. Na základě vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat zakázky umístěné pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku změníme nebo zrušíme, můžeme se pokusit Vás upozornit zasláním e-mailu nebo dopisem na fakturační adresu uvedenou v době, kdy byla objednávka doručena.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Podrobnější informace naleznete v našich zásadách pro vrácení.

ODDÍL 7 – VOLITELNÉ NÁSTROJE.

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nemáme kontrolu, ani volný vstup.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům “jak je” a “jak jsou k dispozici” bez jakýchkoliv záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vyplývala z vašeho používání nezávislých nástrojů třetích stran.

Jakékoli použití opčních nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vlastní nebezpečí a diskrétnost, a měli by jste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, na kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany.

Můžeme také v budoucnosti nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby budou rovněž podléhat těmto smluvním podmínkám.

ODDÍL 8 – ODKAZY TŘETÍCH STRAN.

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás směřují k webovým stránkám třetích stran, které nejsou s námi propojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a my nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost za materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za žádné jiné materiály, produkty ani služby třetích stran.

Nemáme žádnou odpovědnost za škody nebo škody související s nákupem nebo použitím zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí uskutečněných v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než začnete provádět jakoukoli transakci. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

ODDÍL 9 – PŘIPOMÍNKY UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ ZPRAVA A JINÉ PODPORY.

Pokud nám na základě žádosti zašlete určité konkrétní podání (např. Vstupy do soutěže) nebo bez žádosti od nás, odešlete kreativní nápady, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, emailem, poštou nebo jinak (souhrnně “komentáře”) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli připomínky, které nám předáte. Nemáme povinnost (1) zachovávat důvěrné připomínky; (2) zaplatit náhradu za jakékoliv připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli připomínky.

Můžeme, ale nemáme povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který určujeme podle vlastního uvážení, jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, ohavné, hanlivé, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušují duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky .

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše připomínky neobsahují hanlivé nebo jinak protiprávní, nevhodné nebo obscénní materiály nebo neobsahují žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz nebo služby webu. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým jiným než sami, nebo jiným způsobem zavádět nám nebo třetí straně, pokud jde o původ všech připomínek. Jste výhradně zodpovědni za jakékoli připomínky a přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které jste zveřejnili vy nebo jakákoli třetí strana.

ODDÍL 10 – OSOBNÍ INFORMACE.

Vaše podání osobních údajů v obchodě se řídí našimi Zásadami Ochrany Osobních Dat.

ODDÍL 11 – CHYBY A NEPŘESNOSTI.

Příležitostně mohou na našich stránkách nebo ve službě existovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisy produktů, cenami, propagacemi, nabídkami, a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně po odeslání objednávky) .

Nejsme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace v rámci služby nebo na jakýchkoli souvisejících webových stránkách, včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

ODDÍL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ.

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách poskytování služeb je zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo se účastnili jakýchkoli protiprávních činů; (c) porušovat mezinárodní,  nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení nebo škrábání informací; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

ODDÍL 13 – ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Nezaručujeme,  že vaše používání naší služby bude nepřerušované, včasné, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že můžeme tuto službu kdykoli smazat nebo kdykoli zrušit bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání nebo nemožnost použití služby je na vaše vlastní riziko. Všechny produkty a služby, které vám byly poskytnuty prostřednictvím služby, jsou (s výjimkou výslovně uvedenými) poskytnuty “tak, jak je” a “dostupné” pro vaše použití, bez jakýchkoliv zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, implicitní, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.

V žádném případě nebudou odpovědní naši správci, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, dodavatelé, stážisté, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licence odpovědní za jakoukoli újmu, ztrátu, nárok nebo jakoukoli přímou, nepřímou, náhodnou, trestnou činnost, následné škody jakéhokoli druhu, včetně ztráty zisků, ztracených výnosů, ztrátových úspor, ztráty dat, nákladů na náhradu nebo jakýchkoli podobných škod, ať již se jedná o smluvní vztah, zranění (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakékoliv služby nebo jakýchkoli produktů, které jste získali za použití této služby, nebo jakýkoli jiný nárok související s vaším užíváním služby nebo jakéhokoli produktu okre.cz, včetně, avšak bez omezení, všech chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vzniklou v důsledku užívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu), který je vyslán, přenášen nebo jiným způsobem zpřístupněn prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informován. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v maximální možné míře povolené zákonem.

ODDÍL 14 – ODŠKODNĚNÍ.

Souhlasíte s tím, že z důvodu vašeho porušení těchto smluvních podmínek, jakéhokoli zákona nebo práv třetích stran odškodníte nás nebo naše dceřiné společnosti, nebo přidružené společnosti, nebo partnery, nebo dodavatele, nebo poskytovatele licence, nebo poskytovatele služeb, nebo subdodavatele, nebo dodavatele, popřípadě uhradíte poplatky advokátů vynaložené jakoukoli třetí osobou.

ODDÍL 15 – ODDĚLITELNOST.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení vykonatelné v nejvyšším rozsahu povoleném platnými právními předpisy a neúčinná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek Služby, toto určení nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních zbývajících ustanovení.

ODDÍL 16 – UKONČENÍ.

Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto smluvní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny od Vás nebo od nás. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.

Pokud se domníváme, že jste neuspěli dodržet jakýkoli termín nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme tuto smlouvu kdykoli bez výpovědi ukončit a budete i nadále zodpovědní za všechny splatné částky a včetně data ukončení; a / nebo v souladu s tím můžete odmítnout přístup k našim službám (nebo jakékoli jejich části).

ODDÍL 17 – VŠEOBECNÁ SMLOUVA.

Nesplnění nebo uplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto smluvní podmínky a veškeré zásady nebo pravidla provozu, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo ve vztahu k Službě, představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby a nahrazuje předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, předchozích verzí Smluvních podmínek).

Jakékoli nejednoznačnosti při interpretaci těchto Smluvních podmínek nebudou vykládány vůči navrhovateli.

ODDÍL 18 – PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Tyto Smluvní podmínky a veškeré samostatné smlouvy a služby které Vám poskytujeme, se řídí a vykládají v souladu se zákony.

ODDÍL 19 – ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY.

Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky o změnách. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naši webovou stránku nebo službu po odeslání jakýchkoli změn těchto Smluvních podmínek představuje přijetí těchto změn.

ODDÍL 20 – KONTAKTNÍ ÚDAJE.

Otázky týkající se smluvních podmínek by měly být zaslány na adresu

Obchodní firma: Tomas Korpa
IČO: 66393663
Sídlo: 27601 Mělník, Kokořínská, Česká Republika

+420 777 983 554
info@okre.cz

ODDÍL 21 – VRÁCENÍ PENĚZ.

Momentálně nemáme aktivní eshop.

Dále souhlasíte s Ochranou Osobních Dat.

Ochrana Osobních Dat

Aktualizováno dne: 11.10.2019

1. Úvod.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny tak, aby lépe sloužily těm, kteří se zajímají o to, jak jsou jejich “osobní identifikační údaje” (dále jen OIU) používány online. OIU, jak je popsáno v zákoně o ochraně soukromí a informační bezpečnosti, je informace, která může být použita samostatně nebo s jinými informacemi k identifikaci, kontaktu nebo lokalizaci jedné osoby nebo k identifikaci jednotlivce v kontextu. Přečtěte si pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů, abyste získali jasné a přehledné informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, chráníme nebo jinak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s našimi webovými stránkami.

2. Shromažďování a používání informací.

Shromažďujeme osobní údaje, které slouží k nastavení a správě účtů pro naše služby elektronického obchodu a ke zpracování objednávek zboží a služeb. Možná budete muset poskytnout osobní údaje, jako například: Jméno, název, telefonní číslo, adresu, and emailovou adresu.

Důvody schromažďování informací

 • registrace na webové stránky; umožnění prodeje a jiných transakcí, zpracování plateb a vypořádání; zasílání výplat; zpracování příkazů; poskytování potvrzení;
 • poskytování služeb zákazníkům; poskytování řešení sporů; zpětné úhrady; náhrady nebo související problémy;
 • marketing a průzkumy; zasílání oznámení o aktualizaci služeb;
 • odhalování a předcházení podvodům; porušování našich právních smluv;
 • měření; zlepšování a přizpůsobování našich služeb;
 • plnění jiných technických, logistických, finančních, daňových, právních, souladných, administrativních nebo jiných funkcí.

Komunitní informace

Vaše komunitní informace schromažďujeme pro zveřejnění Vašich příspěvků na našich webových stránkách nebo na našem fóru. Takové informace mohou zahrnovat Vaši emailovou adresu, adresu internetového protokolu, jméno uživatele, datum a čas přihlášení, datum a čas vložení příspěvků do fóra. Tyto informace využíváme k bezpečnému a efektivnímu fungování našich webových stránek, k poskytování přístupu k našemu webu, odhalování a předcházení porušování našich právních smluv a jako součást jakýchkoli právních závazků týkajících se webových stránek naší komunity.

Informace o transakcích

Shromažďujeme pouze informace o každé transakci prováděné prostřednictvím bankovních převodů, a fakturační informace každé provedené transakce. Tyto informace mohou obsahovat částku transakce, název zakoupené služby nebo zboží, identita prodávajícího, dceřiné společnosti a zákazníka, způsob platby, měna, poštovní adresa, adresa internetového protokolu, a navštěva webových stránkách.

Tyto informace využíváme k refundaci, zákaznickému servisu, optimalizaci webových stránek nebo k jiným administrativním nebo obchodním účelům. Uchováváme informace o transakcích tak dlouho, jak je to přiměřeně požadováno pro obchodní účely nebo jak je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Korespondence služeb zákazníkům

Shromažďuje také informace týkající se korespondence služeb zákazníkům. Tyto informace mohou obsahovat emaily, internetové chaty nebo faxy. Zpracováváme tyto informace pro poskytování služeb zákazníkům, řešení stížností nebo sporů, měření a zlepšení služeb zákazníkům, odhalování a předcházení podvodům a odhalení a předcházení porušování právních smluv. Uchováváme informace o zákaznických službách po celou dobu, kdy je to přiměřeně požadováno pro obchodní účely nebo pokud je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Cookies, Web Beacons, protokoly

Shromažďujeme informace související s používáním našich webových stránek pomocí souborů cookies, web bacons a informací o protokolu.

Cookies jsou malé soubory, které obsahují řetězce textů uložených v počítači. Cookies používáme při přihlašování pro autentizaci uživatele; sledování vaší relace; poskytování specifického obsahu; pro Vaše preference a zájmy; ukládání obsahu nákupního košíku; poskytování funkcí týkajících se plateb; služeb zákazníkům; a poskytování dalších funkcí.

Web beacons jsou objekty vložené do webových stránek, které nám umožňují určit, jak dlouho jsou uživatelé na našich webových stránkách; pro přehled provozu na webu; jedinečné počty návštěvníků; auditování a reportování; personalizace; a další funkce.

Informace o protokolu mohou obsahovat webové požadavky, adresu internetového protokolu, operační systém, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vaší žádosti a soubory cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.  Využíváme tyto informace k posílení funkčnosti webových stránek a pro pohodlnější, bezpečnější a efektivnější přístup na naše webové stránky.

Využíváme také informace shromážděné z protokolů, souborů cookie a web bacons pro monitorování výkonu webových stránek; pro zlepšení návrhu webových stránek, pro funkčnost a zabezpečení; pro sestavení webových analýz a pro trendy činnosti. Uchováváme takové informace po celou dobu, kdy je to přiměřeně nutné pro obchodní účely nebo pokud je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Můžete zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal cookies nebo web bacons. Část “nápověda prohlížeče” by Vám měla vysvětlit, jak nakonfigurovat prohlížeč pro zpracovávání cookies. Váš prohlížeč může mít doplňky, které vám mohou pomoci blokovat web bacons. Pokud blokujete soubory cookies nebo web bacons nastavené na našich webových stránkách, můžete mít omezené některé funkce.

Google AdWords

Můžeme v budoucnu využívat službu Google AdWords, službu správy webových stránek a reklamní kampaň pro vyhledávače. Google AdWords používá soubory cookies, web beacons a další prostředky, které nám pomáhají  analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/cs/privacypolicy.html.

Google Analytics

Využíváme službu Google Analytics, webovou službu pro analýzu. Služba Google Analytics používá soubory cookies, web bacons a další prostředky, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs.

3. Volba.

Budeme se snažit o váš souhlas před použitím vašich osobních údajů způsobem, který je neslučitelný s cíli, které jsme popsali v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v době získání informací. Můžete se rozhodnout nám neposkytnout žádné osobní údaje, v takovém případě vám však nebudeme moci poskytovat naše služby.

4. Sdílení informací.

Sdílíme pouze informace popsané v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Sdílíme informace s následujícími kategoriemi třetích stran. Tyto třetí strany ze zákona nebo ze smlouvy nesmí zpracovávat osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Organizace, které nám poskytují služby

Zveřejňujeme osobní informace dalším organizacím, které poskytují služby v našem zastoupení. Požadujeme, aby takové organizace používaly tyto informace výhradně pro účely poskytování služeb a ochranu osobních údajů pomocí příslušných záruk.

Mezi takové organizace patří finanční instituce, platební procesory, poskytovatelé platebních služeb, auditoři,  poskytovatelé prevence podvodů, poskytovatelé marketingových služeb, správce databází, poskytovatelé služeb zákazníků a jejich zástupci, a další, kteří provádějí naše technické, logistické, finanční, daňové, právní, nebo administrativní funkce.

Tyto organizace mohou provádět funkce, jako je zpracování plateb kreditními a debetními kartami, zasílání bankovních převodů, zajištění kontroly podvodů, poskytování služeb zákazníkům, analýza dat, poskytování marketingové pomoci, plnění objednávek, doručení balíčků, a poskytnutí dalších finančních, technických, logistických, daňových, právních, nebo administrativních funkcí.

Finanční instituce, zpracovatelé plateb a nabyvatelé mohou sdílet informace, které jim poskytujeme s jinými finančními institucemi nebo kartovými sítěmi za účelem poskytování finančních služeb, platebních služeb a zpracování plateb. Poskytovatelé prevence podvodů mohou sdílet informace, které jim sdělujeme, jiným poskytovatelům služeb předcházení podvodům a účastníkům sítí pro boj proti podvodům, aby mohly provádět kontroly podvodů.

Obchodní prodej nebo fúze

Můžeme sdílet osobní informace v případě prodeje nebo sloučení obchodních jednotek. Tyto informace nadále podléhají slibům učiněným v předchozím prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud jednotlivec nesouhlasí jinak.

Ostatní

Můžeme zveřejnit osobní údaje, pokud:

 • Je to požadované zákonem nebo nařízené soudem, správní agenturou, nebo jiným vládním subjektem.
 • Máme důvody se domnívat, že použití nebo zveřejnění je nezbytné k ochraně práv, soukromí, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo jiných uživatelů.
 • Máme důvody se domnívat, že informace se týkají porušení smlouvy nebo porušení zákona, který byl, je nebo bude spáchán.
 • Je nutné prosazovat nebo uplatňovat naše právní dohody, usilovat o nápravu nebo omezit škody.
 • Jsou informace veřejné.
 • Jste k tomu poskytli souhlas.

Nebudeme zveřejňovat více informací, než je nezbytné pro splnění účelu zveřejnění.

5. Přístup k Osobním Informacím.

Pokud nás požádáte, poskytneme Vám přístup k vašim osobním údajům, aby jste si mohli prohlédnout, co jsme uložili, a popřípadě je upravit. Můžete nás požádat o přístup písemně na adresu uvedenou níže v části Kontaktní informace. Po žádosti o přístup poskytneme osobní údaje, nejpozději do třiceti dnů po podání žádosti. Pokud chcete opravit své osobní údaje, pošlete nám prosím písemné vysvětlení konkrétních informací, které podle vašeho názoru mají být opraveny. V případě, že informace nebudou přístupné nebo změněny, sdělíme vám důvody.

Vaše práva v rámci nové vyhlášky EU – General Data Protection Regulation (GDPR)

 • Máte právo pro přístup k vašim osobním údajům, opravu, omezení nebo námitky k jejich zpracování nebo vyžádání jejich vymazání. Obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo je předat jiné společnosti. Konkrétněji na základě právních předpisů
 • Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo je předat jiné společnosti. Konkrétněji na základě právních předpisů Evropské unie můžete požádat o kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a / nebo požádat o předání těchto informací jiné straně (pokud je to technicky možné).
 • Máte právo ustoupit od jakéhokoliv poskytnutého souhlasu.
 • Máte právo odmítnout některé shromažďování nebo použití vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookie a podobných technologií, používání vašich osobních informací pro marketingové účely a pro analýzu dat,
 • Máte právo případně podat stížnost u vašeho orgánu.

Doporučujeme, aby jste se s námi nejprve spojili a my Vám včas odpovíme, abychom vyřídili všechny vaše otázky a požadavky v rozsahu povoleném zákonem.

6. Zabebezpečení.

Kombinujeme technické a fyzické záruky s pracovními postupy a postupy pro ochranu vašich informací. Pracujeme na ochraně vašich osobních informací během přenosu pomocí softwaru Secure Sockets Layer, který zašifruje informace, které poskytnete online na našich webových stránkách. Využijeme komerčně přiměřené úsilí k ochraně vašich informací. Budeme i nadále posuzovat nové technologie pro ochranu informací a případně modernizaci našich systémů zabezpečení informací.

Dále povolujeme pouze oprávněným zaměstnancům a třetím stranám přístup ke všem osobním informacím. Pokud zaměstnanec zneužije osobní informace, můžeme přijmout disciplinární opatření až po ukončení zaměstnání. Pokud osoba nebo organizace třetí strany zneužijí osobní údaje, podnikneme kroky až po ukončení jakýchkoli smluv mezi nami a danou osobou nebo organizací.

7. Integrita dat.

Zpracováváme osobní údaje pouze pro účely, které byly původně shromážděny, a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Podnikáme rozumné obchodní kroky, aby jsme zajistili, že osobní údaje jsou relevantní, spolehlivé pro své zamýšlené použití, přesné, úplné a aktuální pro účely, pro které jsou používány. Uchováváme informace tak dlouho, jak je to přiměřeně požadováno pro obchodní účely nebo jak je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

8. Děti.

Neprodáváme služby/produkty určené dětem. Vědomě neprovádíme shromažďování, údržbu nebo používání osobních údajů od dětí mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nesdílejte žádné osobní údaje!

V Evropské unii je věkový limit 16 let.

9. Odkazy na jiné webové stránky.

Když kliknete na odkaz na této webové stránce, který vás přenese na webové stránky provozované jinou společností, budete se řídit zásadami ochrany soukromích dat této společnosti.

10. Kontrola nevyžádaného emailu.

Můžeme vám zasílat informace o našich produktech a službách.  Můžete se odhlásit z marketingového seznamu nebo aktualizovat své informace tím, že nám to kdykoli oznámíte na emailové adrese info@wre.cz.

11. Změny.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit jednou nebo vícekrát zveřejněním revidovaného prohlášení na této webové stránce nebo na podobné webové stránce, která tuto webovou stránku nahrazuje.

12. Vynucování, řešení sporů a ověřování.

Kontaktujte nás ohledně jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů pomocí adresy uvedené níže v části Kontaktní informace. Budeme zkoumat a pokoušet se vyřešit stížnosti nebo spory týkající se osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud jde o stížnosti, které nebyly uspokojivě řešeny, můžete použít postupy pro řešení sporů zavedené orgány EU pro ochranu údajů (EU DPA) pro stížnosti týkající se osobních informací z EU a Federálního komisaře pro ochranu údajů a informací Švýcarska (FDPIC) pro stížnosti týkající se osobních údajů ze Švýcarska. Panel EU pro ochranu údajů může být kontaktován na adrese ec-dppanel-secr@ec.europa.eu a DPA EU mohou být kontaktováni přímo prostřednictvím informací uvedených na adrese: Ochrana Údajú.

13. Kontaktní informace.

Ok Real Estate – Tomáš Korpa

 

Obchodní firma: Tomas Korpa
IČO: 66393663
Sídlo: 27601 Mělník, Kokořínská, Česká Republika

+420 777 983 554
info@okre.cz